Päikesevarjutuse vaatlus 31. mail 2003

31. mai varahommikul oli Eestimaa taevas jälgitav osaline päikesevarjutus. Selle huvitava loodusnähtuse vaatlemiseks organiseeriti, siis küll veel mitte Ridamuse nime all, Tallinna Linnahalli katusel vaatlus, mis toimus varajastel hommikutundidel - poole kuuest poole kaheksani.

Kokku tuli umbkaudu 70 inimest, nende hulgas kümmekond amatöörastronoomi - peamiselt moodustatava Ridamuse liikmed. Lisaks oli veel õpilasi Reaalkoolist. Juhuslikke möödakäijaid, kes varjutust vaatasid, oli paarikümne ringis.

Hoolimata vähestest pilvedest vaatlus siiski õnnestus. Päikesevarjutuse maksimumi ajal oli hämardumine silmaga tajutav.

graafik
Varjutuse ajal mõõtsid Ridamuse liikmed Linnahalli katusel valgustatust ja Veerenni tänava piirkonnas õhutemperatuuri. Temperatuur langes varjutuse tõttu 0,8 kraadi võrra. Mõõtmistulemused on esitatud graafikul. Selgub, et temperatuuri languse maksimum saabus varjutuse maksimumist 22 minutit hiljem. Hilinemine on tingitud ajast, mis kulus õhu jahtumiseks.

Vaatluse tulemused publitseeriti ajakirja Horisont juulikuu numbris (lk 4). Päikesevarjutuse vaatlemisest kirjutasid ka Eesti Päevaleht ja SL Õhtuleht.Erinevalt Ööbikuorust (keskkonnafestivali toimumise paik) ja Tartust, kus samal ajal püüti taevanähtust vaadelda, oli varjutus Tallinnas hästi nähtav, kuna ilm oli selge ja taevas enam-vähem pilvitu.